Deva – Landing Page Free

Deva là một chủ đề WordPress dành cho các trang web công nghệ và SAAS, được tích hợp nhiều tính năng và khối thích hợp, được cung cấp bởi plugin Aheto. Nó bao gồm các trang dịch vụ độc đáo sẽ đáp ứng yêu cầu dịch vụ của bạn, cũng như các trang độc đáo và chuyên dụng như Hồ sơ công ty, Tại sao chọn chúng tôi?, Lãnh đạo, Nghề nghiệp, Chứng chỉ của chúng tôi. , “Đối tác của chúng tôi”, “Công việc” và mọi thứ khác liên quan cần thiết để xây dựng thành công một trang web. Chủ đề này không chỉ giới hạn ở các trang web Công nghệ và SAAS mà còn có thể dễ dàng điều chỉnh cho nhiều ứng dụng.

Chủ đề thích ứng tốt với Elementor 

Download Deva – Landing Page 1.1.1 Free

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *